X

Aikataulu

 • Projektin käynnistäminen kesäkuussa 2015
 • Hankehakemus

  Energiatehokas puukerrostalo EAKR-hankehakemuksen jättäminen Pohjois-Karjalan Maakuntaliittoon syyskussa 2015

 • 2015 joulukuu
 • Arkkitehdin ja rakennesuunnittelijan valinta

  Joulukuussa 2015, muut suunnittelijat valittu tammi-helmikuussa 2016

 • Hankesuunnittelu

  Puurakennuttajakonsultin palkkaaminen ja hankehenkilöstön rekrytointi

 • Tammikuu 2016
 • Ensimmäinen suunnittelukokous

  Suunnittelun käynnistäminen 18.1.2016

 • Huhtikuu 2016
 • Rakennuslupa

  Rakennuslupahakemus jätettiin rakennusvalvontaan 19.4.2016

 • Urakkalaskenta

  Tarjoukset urakoitsijoilta 9.5.2016

 • Kesäkuu 2016
 • Rakennuslupa 28.6.2016.
 • Elokuu 2016 – rakentamisen aloitus
 • Ensimmäinen työmaakokous 12.8.2016
 • Peruskiven muuraus 30.8.2016
 • 1-kerroksen betonointitöiden teko
 • Tilaelementtien asennuksen aloitus 25.11.2016
 • Kaikki tilaelementit asennettu 11.1.2017
 • Vesikatto asennettu 9.3.2017
 • Rakennusvalvonnan käyttöönottotarkastus 2.5.2017
 • Rakennusvalvonnan lopputarkastus 16.6.2017
 • Ensimmäiset asukkaat muuttavat taloon 1.6.2017